Schoonhoven, Lisette

Veiligheidsbeleid in de langdurige zorg: de rol van bestuurders bij patiëntveiligheid

Executive walkrounds worden volgens een bepaald format en werkwijze uitgevoerd. Daarbij gaat het er om over thema’s als kwaliteit van zorg, veiligheid enz., in gesprek te gaan in de vorm van een semigestructureerd overleg. Medewerkers van een team en eventueel cliënten, patiënten of familie praten met het management en de regiodirectie over deze onderwerpen. Uit dit overleg komt een aanzet voor een verbetering. Na een half jaar vindt met de betrokkenen een vervolgoverleg plaats over de voortgang en de nieuwe situatie.