Veiligheidsbeleid in de langdurige zorg: de rol van bestuurders bij patiëntveiligheid

Abstract:

Executive walkrounds worden volgens een bepaald format en werkwijze uitgevoerd. Daarbij gaat het er om over thema’s als kwaliteit van zorg, veiligheid enz., in gesprek te gaan in de vorm van een semigestructureerd overleg. Medewerkers van een team en eventueel cliënten, patiënten of familie praten met het management en de regiodirectie over deze onderwerpen. Uit dit overleg komt een aanzet voor een verbetering. Na een half jaar vindt met de betrokkenen een vervolgoverleg plaats over de voortgang en de nieuwe situatie. De pilot geeft ons een kans om te kijken of er andere manieren zijn om de (ervaren) kwaliteit en veiligheid waar te nemen en te beïnvloeden. Voor Dimence past het in een beleid om te zoeken naar een transparante, niet-bureaucratische manier om verantwoording af te leggen over de kwaliteit en veiligheid.

Samenwerking:

Radboud Universiteit Nijmegen

In kader van:
Kwaliteits- en veiligheidsbeleid Dimence
Duur van het onderzoek:
juli 2012 tot juli 2013
Onderzoekslijn:
Informatie:
Lisette Schoonhoven