Alcohol! Als screenen meerwaarde heeft.

Abstract:

Alcohol is één van de meest gebruikte genotsmiddelen in Nederland en onder oudere patiënten een geaccepteerd middel. Alcoholgebruik heeft een sterke samenhang met psychiatrische problematiek zoals angst en depressie. Daarnaast kan het de oorzaak zijn van onder andere cognitieve- en slaapproblemen. Doordat ouderen minder vaak hulp zoeken, symptomen anders gelabeld worden en zij hun klachten niet koppelen aan alcoholgebruik komt de alcoholproblematiek niet altijd in beeld. Met behulp van de AUDIT-C wordt op kwantitatieve wijze gescreend binnen de populatie van team ouderen, midden – Overijssel, Dimence naar mogelijke alcoholproblematiek.

Doel van het onderzoek is het verbeteren van het signaleren van alcoholproblematiek bij deze doelgroep door middel van het toevoegen van dit screeningsinstrument aan de intake. Ten behoeve hiervan word in de periode september / oktober 2012 de complete populatie gescreend met behulp van de AUDIT-C. Om te bepalen welke patiënten kunnen deelnemen aan het onderzoek worden eerst de eerste twee onderdelen van de MMSE afgenomen waarop patiënten minimaal 6 punten moeten scoren. De verzamelde data worden met SPSS19 geanalyseerd.

In kader van:
Masterprogramma Advanced Nursing Practice van opleidingsinstelling GGZ VS
Duur van het onderzoek:
augustus 2012 tot maart 2013
Onderzoekslijn:
Informatie:
Karina Hanegraaf