Art onderzoek

Abstract:

In 2016 is het Active Recovery Triad (ART) model ontwikkeld, in samenwerking met professionals van ggz instellingen, cliëntenorganisaties en (familie) ervaringsdeskundigen (van Mierlo, 2016). ART is een integraal zorgmodel voor de langdurige ggz met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren en herstel te bewerkstelligen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen die zijn gestagneerd in hun herstelproces. Het ART model combineert een Actieve rol van zorgmedewerkers, cliënten en naasten, de focus op heRstel en de samenwerking tussen de cliënt, familie en zorgmedewerkers in de Triade. Het ART model is geoperationaliseerd in de ART monitor, een modelgetrouwheidsschaal die vakinhoudelijke, organisatorische en bouwkundige kenmerken van ART in kaart kan brengen.

Tijdens een eerste onderzoekstraject, uitgevoerd van januari 2017 tot en met september 2019, waar 20 verschillende organisaties in Nederland aan hebben deelgenomen, is de implementatie van het ART model in de praktijk gevolgd en is op basis van dit onderzoek de ART monitor gevalideerd. Alhoewel het ART model landelijk veel draagvlak heeft, zijn de effecten van het model nog onduidelijk. In hoeverre hangt de implementatie van ART samen met meer herstel van cliënten, de uitstroom van cliënten naar meer zelfstandigheid en een betere kwaliteit van zorg? Deze vragen staan centraal in het vervolgonderzoek.

Samenwerking:

Amsterdam UMC, VUmc

Co-onderzoeker:
In kader van:
Externe samenwerking
Duur van het onderzoek:
januari 2020 tot augustus 2023
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Afgerond
Informatie:
Sandra Lankwarden