Bipolair en kinderwensgedachten en overwegingen van vrouwen met een bipolaire stoornis over gezinsplanning en zeangerschap

Abstract:

Inleiding: In Nederland heeft ongeveer 1.3% van de bevolking tussen 18 en 65 jaar de diagnose ‘Bipolaire Stoornis’ gekregen (de Graaf, 2011). Voor jongvolwassenen in de vruchtbare leeftijd kan deze diagnose de zwangerschapswens beïnvloeden. Hoe vrouwen het besluitvormingsproces rondom gezinsplanning en zwangerschap beleven is niet bekend geworden uit de literatuur. Om als hulpverleners mogelijk beter aan te sluiten bij vrouwen in de fase van besluitvorming kan het van belang zijn te weten wat overwegingen kunnen zijn. Doel: Doel van de studie is het verkrijgen van inzicht in de beleving van vrouwen met een bipolaire stoornis rondom het besluitvormingsproces bij gezinsplanning en eventuele zwangerschap. Centrale vraag: Wat zijn voor vrouwen met een bipolaire stoornis overwegingen en/of gedachten in het besluitvormingsproces wel of niet gehoor te geven aan een kinderwens? Methode: De studie bevat een generiek kwalitatief design. Respondenten worden tweeledig geworven. Er wordt een oproep geplaatst in het contactblad van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen (VMDB), anderzijds wordt behandelaars gevraagd vrouwen op de hoogte te brengen van de studie. Dataverzameling vindt plaats door het houden van open interviews gericht op de beleving van vrouwen tijdens hun besluitvormingsproces. 

In kader van:
Afstudeeronderzoek KGW richting verplegingswetenschap dhr. van der Klis Onderzoek als onderdeel van de promotie van mw. Drs. A. Stevens
Duur van het onderzoek:
juli 2012 tot oktober 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Martijn van der Klis