Collaborative Care voor patiënten met bipolaire stoornis: een gerandomiseerde trial

Abstract:

Achtergrond: Een aanzienlijk aantal patienten met bipolaire stoornis ervaart onvoldoende effect van behandeling. Doelen: Effect onderzoeken van een Collaborative Care programma, op symptomen en medicatietrouw, en op kwaliteit van leven en functioneren, in patienten met bipolaire stoornis, vergeleken met gebruikelijke zorg (cau). Methode: Een gerandomiseerde trial werd uitgevoerd in 16 poliklinische teams in de tweedelijns ggz in Nederland, en 138 patienten werden gerandomiseerd. Patient uitkomsten waren tijd symptomatisch, ernst van symptomen, en medicatietrouw, alsook kwaliteit van leven en functioneren. Uitkomsten werden gemeten op baseline en na 6 en 12 maanden. Collaborative Care is een samengestelde interventie, aangeboden door een multidisciplinair team, met de volgende elementen: contracting; psycho-educatie; problem solving treatment; systematische terugval-preventie; en monitoren van resultaten. Ggz verpleegkundigen functioneren als care-managers in dit programma. Resultaten: Collaborative Care had een significant en klinisch relevant effect op aantal maanden met depressieve symptomen en op ernst van depressieve symptomen, gemeten na een jaar. Er werd geen effect gevonden op manische symptomen, noch op medicatietrouw. Effecten op functioneren en kwaliteit van leven zijn nog niet gepubliceerd. Conclusies: Collaborative Care reduceerde de tijd die bipolaire patienten depressieve symptomen hadden aanzienlijk, vergeleken met gebruikelijke zorg. Ook verminderde de ernst van depressieve symptomen significant. Omdat aanhoudende depressieve symptomen moeilijk te behandelen zijn en leiden tot zowel functionele beperkingen alsook een verminderde kwaliteit van leven, kan Collaborative Care een belangrijke behandeling betekenen voor patienten met bipolaire stoornis.

Samenwerking:

1e Promotor: prof. dr. R.W. Kupka, VUmc, dept. of Psychiatry, Amsterdam / Altrecht GGZ, Utrecht
2e Promotor: prof. dr. A.T.F. Beekman, VUmc, dept. of Psychiatry, Amsterdam
1e Copromotor: prof. dr. B. van Meijel, Hogeschool Inholland Kenniskring ggz Verpleegkunde, Amsterdam / Parnassia GGZ, Den Haag
2e Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, Dimence, Deventer / Universiteit Nijmegen, Nijmegen (en tijdens het onderzoek tevens bij Hogeschool Saxion, Deventer)

Titel engels:
Collaborative Care for Patients wit Bipolar Disorder: a randomized controlled trial
In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
maart 2010 tot december 2014
Onderzoekslijn:
Informatie:
Nienke van der Voort