De bidirectionele relatie tussen subjectieve slaap en beweging bij depressieve en niet-depressieve personen

Abstract:

ACHTERGROND
Beweging en slaap zijn aan elkaar gerelateerd. Onduidelijk is wat de richting van het verband is tussen beweging en slaap en of dit verschillend is voor depressieve en niet-depressieve personen.

DOEL
Het onderzoeken van de bidirectionele relatie tussen beweging en slaap in het dagelijks leven met herhaalde metingen bij depressieve en niet-depressieve personen.

METHODE
Elke depressieve (N=27) en niet-depressieve (N=27) deelnemer vulde 30 opeenvolgende dagen drie keer per dag een elektronische vragenlijst in met vragen over subjectieve slaapkwaliteit en slaapduur en droeg gedurende deze periode 24 uur per dag een bewegingsmeter die fysieke activiteit registreerde.

RESULTATEN
Multilevel analyses toonden dat toename van de subjectieve slaapduur afname van beweging tot gevolg had. De verschillen tussen de individuen in de richting en sterkte van dit verband waren significant. Veranderingen in beweging waren niet voorspellend voor veranderingen in slaapkwaliteit en slaapduur. De gevonden verbanden verschilden niet tussen depressieve en niet-depressieve deelnemers.

CONCLUSIE
Verandering in slaapduur voorspelt verandering in beweging, met een significante heterogeniteit tussen individuen. De bevindingen onderstrepen het belang van onderzoek en het ontwikkelen van interventies op het niveau van de individuele patiƫnt.

Trefwoorden: depressie, beweging, subjectieve slaap, herhaalde metingen, individuele verschillen.

Samenwerking:

M. Bouwmans, promovenda, ICPE / UMCG
I.W. de Groot, stafadviseur, Dimence Groep
E. Bos, onderzoeker, ICPE / UMCG
P. de Jonge, professor / hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie ICPE / UMCG

In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
januari 2013 tot november 2016
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Nicole Oude Oosterik