De ervaren belasting van naastbetrokkenen van volwassen patiënten met Substance Use Disorder (SUD) met en zonder Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Abstract:

Doel: Het identificeren en vergelijken van de ervaren belasting van naastbetrokkenen van volwassen patienten met Substance Use Disorder (SUD) met en zonder Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Om mogelijke verschillen in correlaties tussen ervaren belasting en EE van naastbetrokken tussen  patientengroepen te onderzoeken. Ontwerp en Methoden: Cross-sectionele studie met maatregelen van de draaglast (Involvement Evaluation Questionnaire: IEQ), subjectieve stress (General Health Questionnaire: GHQ) en percepties van expressed emotion (Niveau van Expressed Emotion: LEE) bij naastbetrokkenen van patienten met SUD, SUD + ADHD of SUD + ASD. Bevindingen: Er zijn geen verschillen in belasting of EE bij naastbetrokkenen van patienten met SUD in vergelijking met naastbetrokkenen van patienten met SUD + ADHD. Een matig, maar niet-significant verschil voor de naastbetrokkenen van patienten met SUD versus SUD + ASD [met meer ervaren belasting (d =.37) en meer expressed emotion (d =.45) bij naastbetrokkenen van patienten met alleen SUD], dat verschil verdwijnt bij controle voor contacturen tussen patient en naastbetrokkene. De IEQ somscores zijn aanzienlijk gecorreleerd met de LEE somscores (verzorger perspectief r = 0,50; patienten perspectief r = .36). Conclusie: Naastbetrokken van patienten met alleen SUD vertonen een hogere mate van belasting en EE dan mantelzorgers van patienten met SUD + ASD. Dit verschil is grotendeels te verklaren door het hogere aantal contacturen tussen patient en naastbetrokkene in de SUD-groep. Praktijk gevolgen: Verminder EE en het aantal contacturen om grotere belasting en mogelijke burn-out van naastbetrokkenen van patienten met SUD, en ook SUD+ADHD en SUD+ASS, te voorkomen.

Samenwerking:

1e Promotor: prof. dr. T. van Achterberg, hoogleraar Verplegingswetenschap, Institute for Quality of Healthcare, Radboud University Nijmegen / Centre for Health Services and Nursing Research, KU Leuven, Belgie
2e Promotor: prof. dr. W. van den Brink, hoogleraar verslavingszorg bij het AMC, directeur Amsterdam Institute for Addiction Research
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist ggz, centrum bipolaire stoornissen, Dimence / senioronderzoeker Radboud UMC, Nijmegen

Titel engels:
Burden and expressed emotion of caregivers in cases of adult substance use disorder with and without attention deficit/hyperactivity disorder
In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
september 2011 tot maart 2014
Onderzoekslijn:
Informatie:
Linda Kronenberg