De invloed van een ongunstig depressiebeloop op netwerkomvang en eenzaamheidsgevoelens bij ouderen: een meerjarige beloopsstudie onder ouderen in de samenleving

Abstract:

Aanleiding: Depressie is een zeer ingrijpende en veel voorkomende psychiatrische aandoening bij ouderen. De negatieve gevolgen voor de sociale participatie van ouderen zijn aanzienlijk. Er is echter nog weinig kennis over de relatie tussen depressiebeloop, populatiekenmerken, de netwerkgrootte van ouderen en ervaren gevoelens van eenzaamheid. Doel: Het verwerven van inzicht in de lange termijn gevolgen van het depressiebeloop op de netwerkomvang en gevoelens van eenzaamheid bij ouderen in de samenleving. Methode: Uit de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) werden ouderen geselecteerd met relevante klinische depressieklachten (score > 16 op de Center for Epidemiological Studies Depression Scale). Deze ouderen werden gedurende 13 jaar gevolgd. General Equasion Estimation (GEE) analyses werden gebruikt om de invloed van het depressiebeloop op de ontwikkeling van de netwerkomvang en gevoelens van eenzaamheid vast te stellen, daarbij rekening houdend met geslacht en leeftijdsinteracties. Resultaten: Een ongunstig depressiebeloop bleek geassocieerd met een kleinere netwerkomvang en toegenomen eenzaamheidsgevoelens. Dit werd vooral waargenomen bij mannen en oudere deelnemers aan het onderzoek. Conclusie: De resultaten van het onderzoek benadrukken het belang voor hulpverleners aandacht te hebben voor de negatieve consequenties van chroniciteit bij depressie op oudere leeftijd. Er dient preventief aandacht te zijn voor dreigende afkalving van het sociale netwerk en toename van eenzaamheid. Vroegtijdige detectie, adequate behandeling en aandacht voor de gevolgen van depressie voor de sociale participatie van ouderen kunnen bijdragen aan het voorkomen van de ontwikkeling van een chronisch depressiebeloop.

Samenwerking:

Prof. dr. D.J.H. Deeg, afdeling Psychiatrie, EMGO, VUmc
Prof. dr. A. Beekman, MD, afdeling Psychiatrie, Emgo, VUmc / Ingeest
Dr. B. van Meijel, lector ggz, Inholland / Parnassia

Titel engels:
The impact of an unfavorable depression course on network size and loneliness in older people: a longitudinal study in the community
In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
januari 2006 tot januari 2015
Onderzoekslijn:
Informatie:
Wim Houtjes