De invloed van persoonlijke factoren en comorbide stoornissen op het behandeleffect van Mindfit voor cliënten met een depressieve stoornis

Abstract:

Aanleiding:
Vanaf 1 januari 2014 is in Nederland de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd naar een nieuw stelsel, welke bestaat uit ‘generalistische basis-GGZ’ en ‘gespecialiseerde GGZ’. Stichting Mindfit (een onderdeel van Dimence) biedt behandelingen binnen de generalistische basis-GGZ, onder andere aan cliënten welke lijden aan een depressie. Kijkend naar de huidige veranderingen binnen de zorg, waarbij het gehele zorgstelsel is veranderd, komt de vraag naar voren wat deze verandering voor invloed heeft op de effectiviteit van zorg welke hedendaags wordt gegeven. Derhalve is het van belang dat de effectiviteit van de behandeling bij Mindfit onderzocht wordt, opdat dit kan leiden tot een bijdrage aan het waarborgen en eventueel verbeteren van het huidige zorgaanbod.

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit van de behandeling van ‘Mindfit’ te onderzoeken voor cliënten die gediagnosticeerd zijn met een depressieve stoornis. Hierbij zal tevens worden gekeken naar de invloed van eventuele determinanten, te weten: geslacht, ernst depressie en comorbide angststoornissen. Tot slot wordt gekeken naar de gezamenlijke invloed van deze factoren.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
De hoofdvraag luidt: “Wat is de effectiviteit van de behandeling van Mindfit bij depressieve cliënten, en welke determinanten spelen hierbij een rol?”.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld:

1: ‘In hoeverre is er sprake van een behandeleffect van Mindfit bij cliënten met een depressie?
2: ‘In hoeverre is er sprake van invloed van geslacht op het behandeleffect?’
3: ‘In hoeverre is er sprake van een invloed van de ernst van de depressie aan het begin van de behandeling, op het behandeleffect?’
4: ‘In hoeverre is er sprake van een invloed van comorbiditeit met angststoornissen op het behandeleffect op depressie?’
5: ‘In hoeverre is er sprake van een onderling verband tussen de determinanten ‘geslacht’, ‘ernst van de depressie’ en ‘comorbide angststoornis’ op het behandeleffect?’

Samenwerking:

Universiteit Twente

Co-onderzoeker:
In kader van:
Psychologie
Duur van het onderzoek:
februari 2017 tot juli 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Vincent van Bruggen