De invloed van persoonlijke factoren en comorbide stoornissen op het behandeleffect van Mindfit voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis

Abstract:

Aanleiding:
Bij bestaande behandelingen worden veel cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis geholpen, maar is er ook een grote groep cliënten bij wie de behandeling niet werkt. Mindfit past tijdens behandelingen cognitief-gedragstherapeutische technieken toe. Uit onderzoek blijkt dat 40% van de cliënten hersteld zijn na het volgen van cognitieve gedragstherapie. Er is nog weinig bekend over de voorspellers van behandeleffect van een gegeneraliseerde angststoornis. De resultaten van verschillende onderzoeken betreffende voorspellers zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau zijn ook vaak tegenstrijdig. Derhalve wordt in dit onderzoek gepoogd hier meer inzicht in te verkrijgen door de voorspellende waarde van deze persoonlijke factoren te onderzoeken. Verder blijkt uit onderzoek dat de meeste cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis comorbide stoornissen hebben en dit is geassocieerd met een kleinere kans op remissie. In het huidige onderzoek wordt ook de voorspellende waarde van comorbiditeit onderzocht en wordt verwacht dat dit een negatieve invloed heeft op het behandeleffect bij cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis.

Doel onderzoek:
Het doel van het onderzoek is om voorspellers van behandeleffect bij cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis te identificeren zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het ontwikkelen en verbeteren van behandelmethodes en op deze manier de zorg geoptimaliseerd kan worden. In het huidige onderzoek is de voorspellende waarde van persoonlijke factoren (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) en comorbiditeit op het behandeleffect verder onderzocht.

Centrale vraagstelling en deelvragen:
De onderzoeksvraag is: In hoeverre zijn persoonlijke factoren en de aanwezigheid comorbide stoornissen voorspellers van behandeleffect van Mindfit voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis?
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

Wat is het behandeleffect van Mindfit voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis?
In hoeverre hebben persoonlijke factoren (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau) en de aanwezigheid van comorbide stoornissen  invloed op het behandeleffect voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis?
In welke mate dragen persoonlijke factoren en de aanwezigheid van comorbide stoornissen  gezamenlijk bij aan het behandeleffect voor cliënten met een gegeneraliseerde angststoornis?

Samenwerking:

Universiteit Twente

Co-onderzoeker:
In kader van:
Psychologie
Duur van het onderzoek:
januari 2017 tot juli 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Vincent van Bruggen