De ondersteuningsbehoefte van partners van een zwangere vrouw met een bipolaire stoornis het verbandmet coping stijl en ervaren sociale steun; een mixed method studie

Abstract:

Het doel van het huidige onderzoek is kennis verzamelen over de behoeften aan ondersteuning van partners van een zwangere vrouw bekend met een bipolaire stoornis. Er zal worden geinventariseerd, op verschillende levensgebieden, wat de ervaren last is van het hebben van een zwangere partner met een bipolaire stoornis en de samenhang van de ervaren last met het hebben van sociale steun en een adequate coping-stijl. De verkregen kennis zou kunnen leiden tot een beter begrip van de last voor partners en inventariseren waar eventuele interventies op zouden kunnen worden ontwikkeld. Het onderzoek bestaat uit twee fasen, te weten: Fase 1: In dit kwalitatieve deel van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een open interview (Aide Memoire). Het interview is exploratief van aard en zal op zo open mogelijke wijze worden opgestart, waarbij met name aandacht is voor de ervaringen van de partners. Aan de hand van het interview wordt geinventariseerd hoe de periode van de zwangerschap en de postpartum periode is ervaren, wat zij hebben meegemaakt, waar knelpunten, last of problemen lagen en wat de behoefte aan ondersteuning is. Na de analyse van de hieruit verkregen gegevens worden de gevonden thema’s geoperationaliseerd voor aanpassing van de BES. De BES is een vragenlijst welke verschillende gebieden rondom ervaren last van betrokkenen van patienten met psychische klachten inventariseert. Fase 2: Na de verdere ontwikkeling en aanpassing van de BES (mede aan de hand van de resultaten uit fase 1) zullen drie vragenlijsten (de BES, de UCL en de SSL-D) worden afgenomen bij partners van zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis. De afname van de testen zal plaatsvinden ongeveer tijdens de 8e maand van de zwangerschap.

Samenwerking:

Drs. A.W.M.M. Stevens, psychiater, SCBS
Dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist, SCBS

In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
januari 2013 tot september 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Hanneke de Wit