In de schijnwerpers. Narcistische kenmerken bij kinderen in de ggz

Abstract:

In de Jeugd en Autisme teams worden kinderen aangemeld die kenmerken laten zien die doen denken aan een narcistische stoornis zoals deze bij volwassenen gesteld kan worden. Dergelijke diagnoses worden echter niet op de kinderleeftijd gesteld. Ook het noemen van trekken van een narcistische stoornis staat ter discussie. Onderzoeken en literatuurstudies daarentegen laten zien dat narcistische trekken volop de aandacht krijgen in de media en dat narcistische trekken veel meer voorkomen bij de huidige jeugd dan in eerdere generaties het geval was. Tot op heden is er in de ggz weinig aandacht voor narcistische trekken op de kinderleeftijd en zijn onvoldoende middelen voorhanden om dit goed in kaart te brengen. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe zinvol het is om in de diagnostiek en behandeling van kinderen aandacht te hebben voor narcistische trekken en de relatie met DSM IV diagnoses. Aanbevelingen voor de huidige interventies en toekomstige behandelvormen worden gedaan en de bruikbaarheid van de Vragenlijst Kinderlijk Narcisme (VKN) voor de ggz wordt getoetst.

Samenwerking:

Samenwerking Dr. S.C.E. Thomaes, senior Lecturer & Associate Professor, University of Southampton & Utrecht University

In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
januari 2010 tot december 2013
Onderzoekslijn:
Informatie:
Martine Heersink