Development of a Manic Thought Questionnaire

Abstract:

Inleiding: Epidemiologische studies benadrukken de moeilijkheden van het diagnosticeren van de bipolaire stoornis (BS). Personen met een BS ervaren soms 10 jaar lang symptomen voordat een (hypo)manische episode wordt geïdentificeerd. Er zijn verschillende vragenlijsten voor het vaststellen van een (hypo)manie beschikbaar. Echter, deze vragenlijsten vertrouwen op observatie van de symptomen door een clinicus, waardoor het niet geschikt is om meer onderliggende (hypo)manische symptomen te meten. Daarbij zijn deze vragenlijsten opgesteld aan de hand van theoretische modellen, ervaring van de clinicus, of beschrijvingen van (hypo)manische symptomen in de DSM-IV. Er zijn geen vragenlijsten beschikbaar die dichter bij de ervaring van personen met een BS komen.

Doel: Het doel van dit onderzoek is om een zelfrapportage vragenlijst naar manische symptomen op te stellen en te valideren, de Manic Thought Questionnaire (MTQ).

Methode: Het is een cross-sectioneel onderzoek verdeeld in twee losse studies: Studie 1 richt zich op de ontwikkeling van de MTQ. Studie 2 richt zich op de convergente en divergente validiteit van de MTQ met andere vragenlijsten. Per studie willen we 300-500 deelnemers met een bipolaire stoornis type I includeren. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn. Wij vragen Dimence bipolair om te participeren in studie 2

Samenwerking:

RadboudUMC

Co-onderzoeker:
In kader van:
Externe promovendus
Duur van het onderzoek:
juni 2020 tot maart 2021
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Imke Hanssen