Effect van EMDR op symptomen van PTSS en ASS bij volwassenen met ASS

Abstract:

In het onderzoek staat de vraag centraal wat het effect is van EMDR op symptomen van PTSS en van typische ASS-kenmerken bij normaal begaafde volwassenen met ASS. Aanleiding van het onderzoek vormen aanwijzingen dat er sprake is van onderbehandeling van aan trauma gerelateerde klachten bij mensen met ASS. Symptomen die door behandelaars worden beschouwd als symptomen van ASS kunnen manifestaties zijn van stressreacties op het hebben meegemaakt van akelige of bedreigende gebeurtenissen, ook wel diagnostic  overshadowing genoemd. De onderzoeker wil weten of symptomen van PTSS en ASS bij volwassenen met ASS verminderen door behandeling met EMDR. Doelstellingen zijn: 1) onderzoeken of EMDR effectief is in het verminderen van de ernst van de PTSS-symptomen, te meten via de SVL-22; 2) onderzoeken of EMDR bijdraagt aan het verminderen van ASS-symptomen, te meten via de SRS-A; 3) onderzoeken of EMDR bijdraagt aan het verminderen van algemene psychische klachten, te meten via de BSI; 4) kennis ontwikkelen over de toepassing van EMDR bij volwassenen met ASS. Resultaten kunnen een impuls geven aan het ontwikkelen van adequate traumabehandeling voor volwassenen met ASS. Adequate traumabehandeling leidt tot vermindering van klachten en daarmee van emotionele, persoonlijke en maatschappelijke kosten. Daarnaast kunnen resultaten bijdragen aan preventie van mogelijke diagnostic overshadowing en onderbehandeling van traumagerelateerde klachten bij volwassenen met ASS. Het betreft een quasi-experimenteel onderzoek bestaande uit drie metingen en een follow-up meting waarbij de client zijn eigen controlegroep is.

Samenwerking:

Dr. B.B. Sizoo, psychiater, hoofd Centrum Ontwikkelingsstoornissen, Dimence
Dr. A. de Jongh, tandarts en GZ-psycholoog, bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen en honorary professor aan de School of Health Sciences.
Organisatie: ACTA, Amsterdam (UVA en VU) en Salford University, Manchester
Drs. L. Mevissen, klinisch psycholoog en EMDRsupervisor

Samenwerkingspartners:
Dimence: Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen,  Team Ontwikkelingsstoornissen (TOS) Deventer en Zwolle, Team Angst en Stemming Deventer
Andere GG-instellingen: FACT Altrecht en Centrum Autisme Leiden.
Ambulante praktijken: Stichting 1NP (praktijk drs. E. Pijpers), Psychologenpraktijk Achterhoek.

 

In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
januari 2014 tot september 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Elle Lobregt-van Buuren