Emotionele beschikbaarheid: van dyade naar meer. Stabilitiet en variabiliteit in de emotionele beschikbaarheid tussen ouder en kinderen.

Abstract:

Doel:
Het eerste doel van het onderzoek is kijken of er meer sprake is van variabiliteit of van stabiliteit in de kwaliteit van het emotioneel beschikbaar zijn van een ouder in relatie tot diverse kinderen behorende bij het gezin. Hiertoe dient bekeken te worden of er verschillen zijn op de ouderschalen van de Emotional Availability Scales (EAS) (Biringen, 2000) waarop een specifieke ouder scoort ten aanzien van zijn of haar meerdere kinderen betreffende de emotionele beschikbaarheid van de ouder.
Het tweede doel is om te bekijken of er verschillen zijn op de kindschalen van de EAS waarop de kinderen uit eenzelfde gezin scoren.

Vraagstelling:
Is er verschil te ontdekken op de scores van de subschalen van de EAS van een ouder ten aanzien van zijn/haar kinderen en heeft dit verschil kwalitatieve betekenis?
Is er verschil te ontdekken op de scores van de subschalen van de EAS van kinderen vanuit eenzelfde gezin ten aanzien van dezelfde ouder en heeft dit verschil kwalitatieve betekenis?

Het onderzoek hoopt een bijdrage te leveren aan het verscherpen van de diagnostiek en behandeling aangaande jonge kinderen en hun gezinnen. Een uitermate belangrijk doel omdat passende hulpverlening centraal staat. Daarnaast wil het een toevoeging bieden in het wetenschapstheoretisch denken  ten aanzien van de dynamiek van de ouder-kind relatie binnen gezinnen met meerdere kinderen, een context die nog weinig is onderzocht.

In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
januari 2011 tot september 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Esther van der Zee