Ervaringen met de crisisdienst: hoe ervaren patiënten met acuut psychotische en/of manische symptomen, en hun naastbetrokkenen, de eerste interventies van de crisisdienst? Een fenomenologisch onderzoek.

Abstract:

Aanleiding: Chronisch psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Het leren leven met zo’n aandoening vraagt veel van patienten en hun naasten. Wanneer, zoals bij aandoeningen als schizofrenie en bipolaire stoornis, de ziekte gepaard gaat met periodes met (acuut) psychotische en/of manische symptomen is de impact op het dagelijks leven nog groter. Het doormaken van zo’n terugval, vaak uitmondend in een acute crisissituatie, heeft een grote impact op het bestaan van de patient en naastbetrokkenen. In Nederland zijn de professionals van de crisisdienst ggz degenen die in voorkomende gevallen een beoordeling van het acuut psychiatrische toestandsbeeld doen, en de eerste interventies plegen. Zij bieden die hulp vaak bij de patient thuis, in aanwezigheid van naastbetrokkenen, en in samenwerking met andere professionals. Op slagvaardige wijze dienen zij handelend op te treden in complexe omstandigheden. Of de door de crisisdienst ggz in Nederland geboden eerste interventies bij de beoordeling van het psychiatrisch toestandsbeeld door betrokkenen als helpend en effectief wordt ervaren, is de vraag. Er is tot nu toe weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze eerste interventies van de crisisdienst.

Vraagstelling: Wat zijn de ervaringen van patienten met een psychotische of bipolaire stoornis, en hun naastbetrokkenen, met een acute beoordeling door de crisisdienst? De bevindingen uit dit onderzoek dienen als belangrijke basis om uiteindelijk tot een richtlijn te komen voor het handelen van de crisisdienst bij mensen met acuut psychotische en/of manische symptomen.

Methode: Dit onderzoek richt zich op het verhelderen van ervaringen van patienten en naastbetrokkenen; daarom wordt gekozen voor kwalitatief fenomenologisch onderzoek. In open interviews zullen ± 20 personen naar hun ervaringen worden gevraagd.

Samenwerking:

Promotor: prof. dr. T. van Achterberg,Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands

Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, verpleegkundig specialist ggz, centrum bipolaire stoornissen, Dimence Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands

Copromotor: dr. L. Schoonhoven, senior researcher Radboud University Medical Center, Scientific Institute for Quality of Healthcare, Nijmegen, The Netherlands

In kader van:
Deelonderzoek promotie
Duur van het onderzoek:
februari 2013 tot december 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Deelonderzoek afgerond, promotieonderzoek loopt nog
Informatie:
Thea Daggenvoorde