Financiële capaciteit bij mensen met recent-onset psychose (studie B)

Abstract:

Het adequaat beheren van je financiën (financiële capaciteit) is erg belangrijk in ons alledaagse leven. Bijvoorbeeld als het gaat om het doen van boodschappen, maar ook bij meer complexe activiteiten zoals het boeken van een vakantie, het afsluiten van een verzekering of het kopen van een auto of een huis. In de klinische praktijk zijn aanwijzingen dat mensen met psychotische stoornissen moeite hebben met het beheren van hun financiën. Psychotische symptomen kunnen interfereren met hun financiële handelen en cognitieve veranderingen kunnen een belemmering zijn voor hun financiële vaardigheden. Andersom kan verlies van inkomen en het aangaan van schulden financiële, psychologische en sociale stress veroorzaken. Vaak moeten ouders te hulp schieten of moet een bewindvoerder ingrijpen. Nieuwe wetgeving maakt de situatie nog urgenter, omdat huisvesting niet langer wordt geboden door GGZ-instellingen. Hierdoor worden mensen met psychotische stoornissen nu financieel verantwoordelijk voor hun eigen woonsituatie. Financiële capaciteit bij mensen met psychotische stoornissen krijgt echter nog verrassend weinig aandacht in de wetenschappelijke literatuur. Het doel van het huidige onderzoek is om, door middel van een recent ontwikkelde uitgebreide testbatterij, de financiële capaciteit van mensen met (recent-onset) psychotische stoornissen te onderzoeken.

Samenwerking:

Samenwerking RGOc

In kader van:
Promotie onderzoek (extern)
Duur van het onderzoek:
oktober 2022 tot oktober 2025
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement
Status:
In uitvoering
Informatie:
Josephien Jansen