Gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van Cognitieve gedragstherapie en Schematherapie in angsten depressieve stoornissen met een comorbide Cluster C persoonlijkheidsstoornis

Abstract:

Aanleiding voor dit onderzoek is het idee dat mensen met As II cluster C persoonlijkheidsproblematiek vatbaar zijn voor het ontwikkelen van As I stemmings- en angststoornissen. Er is geen onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit van de gecombineerde behandeling van beide stoornissen. Deze studie onderzoekt de effectiviteit van de behandeling van een As I stoornis (angst of depressie) met geprotocolleerde cognitieve therapie (30 behandelsessies) en vergelijkt de resultaten met de effecten van een combinatiebehandeling die zich richt op zowel de As I stoornis als de Cluster C persoonlijkheidsproblematiek. Deze combinatiebehandeling bestaat uit 15 sessies geprotocolleerde cognitieve therapie gericht op de As I problematiek en vervolgens 15 sessies geprotocolleerde schematherapie gericht op de As II stoornis. Het onderzoek betreft een multi-center randomized controlled trial met herhaalde metingen gedurende de behandeling (M0, M5, M10) en twee follow-up metingen na afronding van de behandeling (M6, M12). Metingen worden verricht door afname van een tiental vragenlijsten alsmede twee gestructureerde interviews. De onderzoeksgroep bestaat uit volwassen cliënten die zich aangemeld hebben met angst- of stemmingsstoornissen bij de Zorgprogramma’s Angst en Depressie bij Dimence W.O. en Dimence M.O. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met Overwaal en HSK en voor het welslagen dienen de drie organisaties gezamenlijk ca. 100 cliënten aan te leveren. Elke organisatie heeft een eigen onderzoekcoördinator.

Samenwerking:

HSK
Overwaal

Titel engels:
Randomized Controlled Trial of the Effectiveness of the Combination of Cogitive Behavioral Therapy and Schema Therapy in Anxiety and Depressive Disorders wih a comorbid cluser C Personality Disorder.
In kader van:
Participatie extern onderzoek
Duur van het onderzoek:
januari 2012 tot juni 2013
Onderzoekslijn:
Informatie:
Casper Heij