Invloed van leefstijlfactoren op metabool syndroom bij populatie van patiënten in behandeling bij IHT.

Abstract:

Inleiding:
Metabole verstoringen bij patiënten met een psychiatrische aandoening is een bekend probleem, wat kan leiden tot somatische comorbiditeit. Dit resulteert in dat psychiatrische patiënten 10-15 jaar eerder komen te overlijden in vergelijking tot de gezonde populatie. Een deel lijkt te worden veroorzaakt door de psychofarmaca, maar gewichtstoename en glucose verstoringen treden ook op bij patiënten die geen psychofarmaca gebruiken. Daarnaast is bekend dat het percentage van middelenmisbruik, zoals roken, alcohol en drugs, hoger is bij deze patiëntengroep. Daarnaast wordt er benadrukt dat het verhoogde risico op cardiovasculaire aandoeningen het verwachte resultaat kan zijn van gewichtstoename, ongezonde voeding en een verhoogd nicotinegebruik.

Doel:
m de somatische comorbiditeit te verminderen en leeftijdsverwachting te verlengen, is het van belang om te achterhalen welke variabelen het grootste aandeel hebben in het veroorzaken van de metabole verstoringen.

Vraagstelling:
Hebben leefstijlfactoren invloed op het ontwikkelen van een metabool syndroom bij een populatie van patiënten in behandeling bij het IHT team?

Methode:
Alle patiënten die in de periode van 05-05-2014 tot en met 24-04-2018 een somatische screening hebben ondergaan binnen het IHT team zijn geïncludeerd. Dit zijn volwassen tot en met 65 jaar. Als eerst zullen baseline gegevens gepresenteerd worden doormiddel van tabellen met gemiddelde waarden en standaarddeviaties. Daarnaast zal er een multipele regressie analyse uitgevoerd worden, met metabool syndroom als afhankelijke variabele en de diagnose, medicatiegebruik (antipsychotica of antidepressiva) en leefstijlfactoren als onafhankelijke variabelen. 

Samenwerking:

Supervisie: Melissa Chrispijn, Dimence
Facultair begeleider: B.C.M. Haarman, pychiater UMCG
HIC Deventer

Co-onderzoeker:
In kader van:
Master Geneeskunde. Deelonderzoek Melissa Chrispijn
Duur van het onderzoek:
augustus 2019 tot februari 2020
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Melissa Chrispijn