Ouderschap: van verwachten tot ervaren

Abstract:

Aanleiding:
Aanstaande moeders met angst en depressie tijdens de zwangerschap, ervaren bij de transitie naar ouderschap problemen waardoor de gehechtheidsrelatie tussen moeder en kind negatief beïnvloed zou kunnen worden.

Doel:
Doel van de studie (Deelproject C)is te onderzoeken in hoeverre maternale perinatale angst en depressie van invloed zijn op de verwachtingen over het ouderschap, ouderschapscompetentie en gehechtheid.  

Vraagstelling:
De centrale vraag is in hoeverre maternale self-efficacy  en ouderschapscompetentie worden beïnvloed door perinatale angst en depressie. Hierbij is van belang te onderzoeken in welke mate de gehechtheidsrepresentaties van de moeder de impact van angst en depressie kan modereren omdat bekend is dat deze representaties niet alleen aan de basis staan van succesvol ouderschap, maar ook samenhangen met meer effectieve stressregulatie.
Verder wordt onderzocht in hoeverre ouderlijke self-efficacy het verband medieert tussen depressieve symptomen en angstklachten bij de moeder, haar sensitiviteit ten opzichte van het kind en de kwaliteit van gehechtheid met het kind. Ook in dit verband wordt de rol van de gehechtheidsrepresentatie van de moeder onderzocht.

 

 

 

Samenwerking:

Dr. M. Oosterman, VU Amsterdam

In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
november 2009 tot augustus 2020
Onderzoekslijn:
Informatie:
Just Wernand