Psychomotorische therapie ter verbetering van de emotieregulatie bij mensen met ADHD en/of ASS – een pilotonderzoek naar het effect van psychomotorische therapie bij mensen met ADHD en/of ASS.

Abstract:

Aanleiding: In de praktijk wordt gezien dat mensen met ADHD en/of ASS problemen ervaren in de emotieregulatie (Williams et al., 2008; Emck et al., 2021). Deze problemen in emotieregulatie hangen samen met problemen in het herkennen van emoties en verminderd lichaamsbewustzijn (Williams et al., 2008; Emck et al., 2021). Dit onderzoek richt zich op volwassenen met ADHD en/of ASS met problemen in de emotieregulatie en lichaamsbewustzijn om zo een bijdrage te leveren aan de behandeling van deze problematiek.

Vraagstelling: In hoeverre zorgt de psychomotorische interventie ‘emotieregulatie voor volwassenen met ADHD en/of ASS’ voor verbetering in de emotieregulatie en in hoeverre hangt dit samen met verandering in lichaamsbewustzijn? Daarbij wordt er onderzocht in hoeverre verandering in emotieregulatie en verandering in lichaamsbewustzijn met elkaar samenhangen bij mensen met ADHD en/of ASS die deelgenomen hebben aan de interventie?

Methode: Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van een quasi-experimenteel onderzoeksdesign (pilotstudie) waarbij de psychomotorische interventie ‘emotieregulatie bij volwassenen met ADHD en/of ASS’ wordt onderzocht. De interventie vindt onafhankelijk van de onderzoeksdoeleneinden plaats. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zal er een selecte steekproef plaats vinden waarbij alle deelnemers aan de psychomotorische interventie benaderd worden. De controlegroep wordt middels een selecte steekproef geworven van de behandelwachtlijst binnen TOS Almelo, Deventer en Zwolle. De opzet van het onderzoek is om een voor- en nameting te doen bij de volledige onderzoekspopulatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de DERS en de MAIA-2.

Samenwerking:

Windesheim

Co-onderzoeker:
In kader van:
Master Psychomotorische therapie
Duur van het onderzoek:
december 2022 tot juli 2023
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement
Status:
In uitvoering
Informatie:
Annette Bartelink