Schuldhulp en Herstel

Abstract:

Psychiatrische patiënten hebben relatief vaak met financiële problemen te maken. Hulp bij schulden wordt geboden vanuit gemeenten of gemeentelijke kredietbanken. Het slagingspercentage daar is echter laag. In dit onderzoek werd nagegaan hoe mensen met een ernstige psychiatrische aandoening de schuldhulp en de invloed ervan op hun herstel ervaren. Respondenten blijken van mening dat schuldhulpverlening in belangrijke mate kan bijdragen aan hun psychosociaal functioneren. Het overwinnen van de schulden versterkt hun zelfvertrouwen en hun gevoel van self-efficacy. Bovendien creëert het werken aan de schulden rust en overzicht. Tegelijkertijd zijn veel kritische opmerkingen over de bejegening vanuit organisaties voor schuldhulpverlening. Wat betreft de begeleiding vanuit de GGz vallen de grote verschillen in werkwijze op.

Samenwerking:

Mediant, VMDB, Anoiksis, Arbe dienstverlening

In kader van:
Masteropleiding Psychologie Universiteit Twente
Duur van het onderzoek:
juni 2010 tot mei 2011
Onderzoekslijn: