Slaapproblemen bij zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis.

Abstract:

Aanleiding:
Slaapproblemen tijdens de zwangerschap komen vaak voor en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op depressie, angst, hart- en vaatziekten, diabetes, meer pijn tijdens de bevalling, sectio, vroeggeboorte en lager geboortegewicht. Zwangere vrouwen met een psychiatrische stoornis hebben een extra verhoogd risico op een decompensatie wanneer er bij hen ook sprake is van slaapproblematiek. Interventies zoals psycho-educatie over slaaphygiëne, cognitieve gedragstherapie, farmacotherapie en mindfulness worden geadviseerd maar er is geen richtlijn bekend waarin behandelopties staan vermeld of hoe deze in te zetten.

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om meer zicht te krijgen op de behandelmogelijkheden die geboden kunnen worden aan zwangere vrouwen met slaapproblematiek en een psychiatrische stoornis. Op basis van de uitkomsten zal er vervolgonderzoek plaatsvinden zodat er een richtlijn kan worden opgesteld en modules kunnen worden ontwikkeld om adequate behandeling te bieden aan zwangere vrouwen met slaapproblematiek en een psychiatrische stoornis

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Welke behandelingen worden geboden aan zwangere vrouwen met slaapproblematiek en een psychiatrische stoornis?

Methode:
Met behulp van een vragenlijst (zie bijlage) die verstuurd zal worden naar de behandelaren van de POPP-poli’s in Nederland willen wij in eerste instantie meer zicht krijgen welke behandelingen momenteel geboden worden aan zwangere vrouwen met slaapproblematiek en een psychiatrische stoornis. Op basis van de uitkomsten zal er vervolgonderzoek plaatsvinden zodat er een richtlijn kan worden opgesteld en modules kunnen worden ontwikkeld om adequate behandeling te bieden aan zwangere vrouwen met slaapproblematiek en een psychiatrische stoornis.

In kader van:
Onderzoek SCBS
Duur van het onderzoek:
oktober 2022 tot maart 2024
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
In uitvoering
Informatie:
Sanne Hendriks