Zelfmanagement door middel van een signaleringsplan. Een thematische analyse naar wat er volgens de ervaring van patiënten met een psychotische stoornis in het signaleringsplan moet worden opgenomen om zelfmanagement op een zo adequaat mogelijke wijze ui

Abstract:

Aanleiding
Er is onderzoek geweest naar de ervaringen van patiënten, familie en professionals met het opstellen en gebruiken van een signaleringsplan (Van Meijel, 2003). Er is geen onderzoek gedaan naar wat volgens patiënten met een psychotische stoornis in het signaleringsplan moet worden opgenomen om zelfmanagement op een zo adequaat mogelijke wijze uit te voeren. Onderzoek naar dit onderwerp draagt bij aan evidence based practice omdat het inzicht geeft in patiëntenvoorkeuren.

Doelstelling
Het doel van het onderzoek is inzichtelijk maken wat er volgens de ervaring van patiënten met een psychotische stoornis in het signaleringsplan moet worden opgenomen om zelfmanagement op een zo adequaat mogelijke wijze uit te voeren.

Vraagstelling
Wat moet er volgens de ervaring van patiënten met een psychotische stoornis in het signaleringsplan worden opgenomen om zelfmanagement op een zo adequaat mogelijke wijze uit te voeren?

Methode
Bij dit kwalitatieve onderzoek wordt gebruik gemaakt van een thematische analyse omdat dit een flexibele, praktische methode is om het perspectief van de patiënt te verkennen, analyseren en interpreteren. In een thematische analyse worden grote thema’s op een systematische manier uit interviews uitgekristalliseerd. Om de trustworthiness van de thematische analyse te vergroten worden zal bij iedere fase van de data analyse peer debriefing plaatsvinden. Als resultaat van de thematische analyse zullen thema’s definitief vastgesteld, gestructureerd, geëvalueerd en de uitkomsten geïnterpreteerd worden, waardoor antwoord gegeven zal worden op de onderzoeksvraag.

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding tot Verpleegkundig Specialist GGZ
Duur van het onderzoek:
september 2021 tot mei 2022
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement
Status:
Afgerond
Informatie:
Kiki Hartzema