Alle Onderzoeken & Publicaties van Pots, Wendy

Onderzoek

Aanleiding: Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patient. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. Naast behandeling is er in toenemende mate evidentie voor preventie als kosteneffectief alternatief om de incidentie van psychische stoornissen te verminderen.


Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van psychische stoornissen is de aanwezigheid van matige depressieve en angstklachten.


Publicatie

Pots, W. (2017).  Tijdschrift voor Positieve Psychologie, Vol. 3, 34-39.


Pots, W.T.M., Fledderus, M., Meulenbeek, P.A.M., ten Klooster, P.M., Schreurs, K.M.G., Bohlmeijer, E.T. (2015). The British Journal of Psychiatry, 208, 69 - 77.
Hyperlink: http://bjp.rcpsych.org/content/208/1/69


Kelders, S.M., Bohlmeijer, E.T., Pots, W.T.M., Gemert-Pijnen, J.E.W.C. van (2015). Behaviour research and therapy, 72, 72 – 80.
Hyperlink: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796715300061


Pagina's