Minfulness preventie. Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Abstract:

Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patiënt. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van psychische stoornissen is de aanwezigheid van matige depressieve en angstklachten. Geïndiceerde preventie heeft als doel de reductie van psychische klachten en het vergroten van de psychologische flexibiliteit waardoor de kans op psychische stoornissen afneemt.

GGNet heeft een preventieve mindfulness training ontwikkeld voor volwassenen met lichte en matige psychische klachten. Deze cursus is gebaseerd op de uitgangspunten en principes van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). De Universiteit Twente zal in samenwerking met GGNet, Dimence, Mediant en GGZ Leiden een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de cursus. De cursus wordt vergeleken met een wachtlijstcontrolegroep. Primaire uitkomsten zijn angst en depressie. Secundaire uitkomsten zijn positieve geestelijke gezondheid, experiëntiële vermijding/psychologische flexibiliteit en mindfulness.

De doelen van het voorgestelde onderzoek zijn de cursus ‘Minder stress door aandacht' empirisch te toetsen op:

1. de effectiviteit in termen van afname van psychische klachten (depressieve klachten en angstklachten);

2. de effectiviteit in termen van verbetering in positieve geestelijke gezondheid, psychologische flexibiliteit en mindfulness.

De hypothese is dat de interventiegroep superieur is aan een vergelijkingsgroep, die geen preventieve interventie krijgt aangeboden, in termen van de klinische uitkomsten (vermindering van psychische klachten en verbetering van positieve geestelijke gezondheid, psychologische flexibiliteit, mindfulness).

Samenwerking:

1e promotor: Prof. Dr. E.T. Bohlmeijer, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, Vakgroepvoorzitter en Hoofddocent van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT)

2e promotor: Dr. P.A.M. Meulenbeek, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, Docent van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT)

Copromotoren: Prof. Dr. K.M.G. Schreurs, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, Hoofddocent van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT) en Bijzonder hoogleraar van de leerstoel Diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid.

Titel engels:
Mindfulness as a preventive intervention: a randomized controlled trial.
In kader van:
Promotie (detachering UT)
Duur van het onderzoek:
januari 2010 tot september 2010
Onderzoekslijn:
Informatie:
Wendy Pots