VoluitLeven.nl’. Een gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar de effecten van een online interventie gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy voor volwassenen met lichte tot

Abstract:

Aanleiding: Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patient. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. Naast behandeling is er in toenemende mate evidentie voor preventie als kosteneffectief alternatief om de incidentie van psychische stoornissen te verminderen. De belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van een psychische stoornis zijn de aanwezigheid van matige psychische klachten, zoals angstklachten en depressieve klachten. Geindiceerde preventie is daarom van belang. Geindiceerde preventie heeft als doel de reductie van deze psychische klachten en het vergroten van de psychologische flexibiliteit, waardoor de kans op het krijgen van psychische stoornissen afneemt. De Universiteit Twente heeft daarom een preventieve onlinecursus ontwikkeld, genaamd ‘Voluit leven’, voor volwassenen met lichte tot matige psychische klachten. Deze onlinecursus is gebaseerd op uitgangspunten en principes van Acceptance and Commitment Theory en mindfulness. De cursus kunnen mensen thuis in hun eigen tijd uitvoeren met ondersteuning van een counselor. Doel: Doelen van het onderzoek zijn de online cursus ‘Voluit leven’ empirisch te toetsen op: 1. De (kosten)effectiviteit in termen van afname van stemmingsklachten en -stoornissen. 2. De effectiviteit in termen van afname van psychische angstklachten en toename van positieve geestelijke gezondheid. 3. De medierende rol van mindfulness, psychologische flexibiliteit en agency. Methode: Er wordt een gerandomiseerde, gecontroleerde studie uitgevoerd, met drie parallelle groepen, namelijk: 1. Een experimentele conditie: de onlinecursus ‘Voluit Leven’ 2. Een controle conditie: een wachtlijstgroep (met onbeperkte toegang tot standaardzorg), waarbij de deelnemers na 6 maanden (na baselinemeting) alsnog de onlinebehandeling aangeboden krijgen. 3. Een controle conditie: een minimale interventiegroep, waarbij deelnemers een expressief schrijven programma aangeboden krijgen.

 

 

Samenwerking:

1e Promotor: prof. dr. E.T. Bohlmeijer, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, vakgroepvoorzitter en hoofddocent van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT)
2e Promotor: dr. P.A.M. Meulenbeek, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, Docent van de vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie (PGT)
Copromotor: prof. dr. K.M.G. Schreurs, Universiteit Twente, Faculteit Gedragswetenschappen, hoofddocent van de vakgroep Psychologie, Gezondheid &Technologie (PGT) en bijzonder hoogleraar van de leerstoel Diagnostiek en behandeling van chronische pijn en vermoeidheid

Titel engels:
‘Living life to the fullest’. A randomized controlled trial investigating the effect of a online intervention based on Acceptance and Commitment Therapy for adults with mild to moderate mood disorders
In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
januari 2011 tot juli 2013
Onderzoekslijn:
Informatie:
Wendy Pots