Alle Onderzoeken & Publicaties van Spaan, Pascalle

Onderzoek

Aanleiding:
De huidige coronacrisis heeft een enorme invloed op de samenleving en dus ook op de GGZ. De werksituatie in de GGZ is in rap tempo aangepast aan de coronamaatregelen, zodat onder andere contact met patiënten nu grotendeels online plaatsvindt, ook wel ‘telepsychiatrie’ genoemd. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om aangepaste werkwijze van personeel. Het huidige onderzoek, het Oostwest Project: Online Onderzoek bij Stichting Transfore naar Werksituatie En Sensorische prikkelwerking in Teamverband, stelt zich tot doel de online-aspecten van de veranderde werksituatie en stress-gerelateerde uitkomsten in kaart te brengen. Daarnaast is dit onderzoek een vervolg op eerder onderzoek dat succesvol tot uitvoer is gebracht bij Dimence, namelijk de SPAA study, naar de relatie van sensorische prikkelverwerking en agressie.

Doel onderzoek:
Het Oostwest Project kent twee doelstellingen: het onderzoeken van de invloed van de veranderde werksituatie (met name toenemend gebruik van telepsychiatrie) op verschillende arbeidspsychologische aspecten van het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg en het repliceren van de SPAA Study binnen een niet-klinische setting.


Antisociaal gedrag heeft vele nadelige effecten voor slachtoffers, daders, hun families en de maatschappij. Momenteel is de voorspelling van recidive volledig gebaseerd op psychologische en sociale factoren en is de behandeling gefocust op psychotherapeutische behandelingen. Fundamenteel onderzoek wijst op de waarde van neurobiologische factoren voor het voorspellen en voorkomen van agressief en antisociaal gedrag. Nieuwe technologieën maken het mogelijk onderzoek te doen naar de onderliggende biologische mechanismen van agressie.


Publicatie

Boogert, van den, F., Sizoo, B., Spaan, P., Tolstra, S., Bouman, Y.H.A., Hoogendijk, W.J.G., Roza, S.J. (2021). Brain Sci. 2021, 11, 95.
https://doi.org/10.3390/brainsci11010095

 


Frank van den Boogert, Bram Sizoo, Pascalle Spaan, Sharon Tolstra, Yvonne H. A. Bouman, Witte J. G. Hoogendijk and Sabine J. Roza.  
Brain Sciences 2021, 11, 95