Oostwest Project

Abstract:

Aanleiding:
De huidige coronacrisis heeft een enorme invloed op de samenleving en dus ook op de GGZ. De werksituatie in de GGZ is in rap tempo aangepast aan de coronamaatregelen, zodat onder andere contact met patiënten nu grotendeels online plaatsvindt, ook wel ‘telepsychiatrie’ genoemd. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om aangepaste werkwijze van personeel. Het huidige onderzoek, het Oostwest Project: Online Onderzoek bij Stichting Transfore naar Werksituatie En Sensorische prikkelwerking in Teamverband, stelt zich tot doel de online-aspecten van de veranderde werksituatie en stress-gerelateerde uitkomsten in kaart te brengen. Daarnaast is dit onderzoek een vervolg op eerder onderzoek dat succesvol tot uitvoer is gebracht bij Dimence, namelijk de SPAA study, naar de relatie van sensorische prikkelverwerking en agressie.

Doel onderzoek:
Het Oostwest Project kent twee doelstellingen: het onderzoeken van de invloed van de veranderde werksituatie (met name toenemend gebruik van telepsychiatrie) op verschillende arbeidspsychologische aspecten van het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg en het repliceren van de SPAA Study binnen een niet-klinische setting.

Centrale vraagstelling en deelvragen
1. Hoe ervaren medewerkers in de GGZ de huidige werksituatie met fors gebruik van telepsychiatrie, als gevolg van de coronamaatregelen? Hoe is dit gerelateerd aan verschillende arbeidspsychologische aspecten van het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg, zoals burn-out en subjectieve stress? Welke rol spelen sensorische prikkelverwerking en coping bij deze mogelijke associatie? Zijn er associaties tussen vormen van prikkelverwerking en vormen van coping?
2. In hoeverre is sensorische prikkelverwerking geassocieerd met conflictsituaties en agressie bij het werken binnen de GGZ? In hoeverre zijn de verschillende kwadranten van het Model of Sensory Processing (Dunn, 1997) onderling gerelateerd en wat kan geconcludeerd worden over de validiteit van het model?

Samenwerking:

Ersmus MC en Transfore

Co-onderzoeker:
In kader van:
Externe promovendi ErasmusMC ism Transfore (Y. Bouman)
Duur van het onderzoek:
juni 2020 tot juni 2022
Onderzoekslijn:
Gezondheidstechnologie
Status:
Afgerond
Informatie:
Frank van den Boogert