Overzicht Publicaties

Bovendeerd, A.M. (2013).  Utrecht, 26 april 2013. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 288-291.


Bovendeerd, A.M. & de Groot, I.W. (2013). Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 157-171.


Braam, A.W., Noort, A., Schaap-Jonker, H., Deeg, D.J.H. (2010). Psyche en Geloof, 21, 263-274.


Van Bruggen, V., Bohlmeijer, E.T. & Glas, G. (2013).  Gedragstherapie, 46, 119-134.


Van Bruggen, V., Vos, J., & Glas, G. (2014). (Eds.), Transdiagnostische factoren - Theorie en praktijk (pp. 313-334). Amsterdam: Boom.


Van Bruggen, V., Vos, J., Westerhof, G., Bohlmeijer, E., & Glas, G. (2014).  Journal of Humanistic Psychology. Advanced online publication, 1-29. DOI: 10.1177/0022167814542048


Van Bruggen, V., & Vos, J. (2014). Reactie op Korrelboom en Ten Broeke in dit nummer. Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 47(1), 79-84.


Van Bruggen, V., Vos, J., Bohlmeijer, E.T., & Glas, G. (2013). Tijdschrift voor gedragstherapie en cognitieve therapie, 2, 119-134.


Pagina's