Alle Onderzoeken & Publicaties van Bovendeerd, Bram

Onderzoek

Aanleiding:
Deze studie is een samenwerking tussen onderzoekers op academisch vlak en in praktijk instellingen in tien landen waarin er systematisch feedback wordt gebruikt in de zorg. We zullen bij deze studie een theoretisch kader hanteren dat vaak gebruikt wordt bij de verspreiding van innovaties in de medische instellingen, de zogenaamde Normalization Process Theory (NPT May & Finch, 2009). Dit kader zullen we gebruiken voor het verzamelen en analyseren van interview data met therapeuten, teamleiders en managers van centra voor geestelijke gezondheidszorg waar behandeling geschiedt mede met behulp van klinische feedback systemen (clinical feedback systems, CFS). We zullen onderzoeken hoe intra- en extra-organisatorische kenmerken het gebruik van feedback systemen beïnvloeden in de dagelijkse klinische praktijk, bij het toezicht op feedback gebruik en bij de planning van optimalisatie van CFS.


Abstract

Het effect van Routine Proces Monitoring met behulp van de ORS / SRS schalen op de uitkomst van kortdurende wachtlijstbehandeling in de GGZ.

Achtergrond:


Achtergrond: Routine Proces Monitoring (RPM) is een methode waarbij systematisch feedback wordt gegeven aan de behandelaar zowel over de voortgang van de cliënt als over de ervaren kwaliteit van de behandeling. De werkzaamheid van deze methode zal worden getoetst binnen de basis- en de specialistische ggz.
Doel: Onderzoek of RPM de effectiviteit van een behandeling kan verbeteren.
Methode: De deelnemers zullen worden ingedeeld in 2 condities:
1. De TAU-groep > Deze patiënten krijgen de reguliere behandeling.


Publicatie

Janssen, M.B., Bovendeerd, A.M., Christenhusz, L.C.A. (2021). Tijdschrift voor Psychotherapie, 2021, uitgave 2.


Bovendeerd B, de Jong K, Colijn S, et al. (2018). BMJ Open
doi: 10.1136/bmjopen-2018-025701 


Bovendeerd, A.M., de Groot I.W. (2013). Tijdschrift voor Psychotherapie 2013;39:157–71.


Bovendeerd, B. (2018). International Federation of Psychotherapie (IFP) Congres, Amsterdam, juni 2018 (poster).


Bovendeerd, A.M. (2018).  Dimence Groep, Deventer The Netherlands (poster).


Bovendeerd, A.M. (2018).  Inspire meeting 2nd edition, Leiden The Netherlands (poster).


Bovendeerd, A.M. (2018). Tijdschrift voor Psychotherapie, Vol 1. 1-2.


Pagina's