Het effect van Routine Proces Monitoring met behulp van de ORS/SRS schalen op de uitkomst van kortdurende wachtlijstbehandeling in de GGZ

Abstract:

Abstract

Het effect van Routine Proces Monitoring met behulp van de ORS / SRS schalen op de uitkomst van kortdurende wachtlijstbehandeling in de GGZ.

Achtergrond:

Routine Proces Monitoring (RPM) is een methode waarbij er systematisch feedback wordt gegeven aan de behandelaar zowel over de voortgang van de cliënt als over de ervaren kwaliteit van de behandeling. Gekeken wordt of RPM een bijdrage kan leveren om de effectiviteit van een behandeling te kunnen optimaliseren. In de huidige GGZ ontstaat er bij een aanmeldingspiek vaak een wachttijd voor psychologische en psychotherapeutische behandelingen. Gekeken wordt of het inzetten van een wachtlijstteam(WLT) waarbij cliënten op een wachtlijst 5 gesprekken bij een SPV ter overbrugging krijgen een positief effect kan hebben op het welbevinden van cliënten.

Doel:

- Vergroten van kennis van Routine Proces Monitoring. Gekeken wordt of het systematisch geven van feedback bij een RRT behandeling leidt tot verhoogde effectiviteit.

- Vergroten van kennis of een wachtlijstteam een zinvolle bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het algemeen functioneren van een cliënt.

Methode:

Deelnemers aan het onderzoek hebben bij aanmelding een Outcome Questionnaire-45 (OQ-45) ingevuld en staan op de wachtlijst voor een psychologische of  psychotherapeutisch behandeling waarbij de wachttijd groter is dan 4 weken. Deze cliënten worden ingedeeld in 3 condities:

• De wachtlijstgroep > Aan deze cliënten zal na 6 weken gevraagd worden opnieuw de OQ-45 in te vullen.

• De WLT-groep > Deze cliënten krijgen 5 individuele gesprekken bij een SPV waarbij na afloop van het 5e gesprek hen gevraagd wordt de OQ-45 opnieuw in te vullen.

• De WLT/RPM groep > Deze cliënten krijgen 5 individuele gesprekken bij een SPV die tevens gebruikt maakt van de RPM-methode. Na afloop van het 5e gesprek hen gevraagd wordt de opnieuw de OQ-45 in te vullen. De OQ-45 zal worden gebruikt om na te gaan wat de behandelvoortgang is van de cliënten. Voor alle drie de condities zal het verschil in de OQ-45 score tussen de 1e en de 2e meting worden genomen.

Samenwerking:

PPO Groningen

In kader van:
Opleiding tot klinisch psycholoog
Duur van het onderzoek:
oktober 2010 tot oktober 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Bram Bovendeerd