Routine Process Monitoring, systematische feedback van de patiënt in de basis- en de specialistische ggz

Abstract:

Achtergrond: Routine Proces Monitoring (RPM) is een methode waarbij systematisch feedback wordt gegeven aan de behandelaar zowel over de voortgang van de cliënt als over de ervaren kwaliteit van de behandeling. De werkzaamheid van deze methode zal worden getoetst binnen de basis- en de specialistische ggz.
Doel: Onderzoek of RPM de effectiviteit van een behandeling kan verbeteren.
Methode: De deelnemers zullen worden ingedeeld in 2 condities:
1. De TAU-groep > Deze patiënten krijgen de reguliere behandeling.
2. De TAU-RPM groep > Deze patiënten krijgen de reguliere behandeling én Routine Process Monitoring.
De behandelvoortgang wordt gemeten met de OQ-45 en de MHCSF; alle deelnemers vullen deze bij aanvang en na 5 en na 13 weken in. Vervolgens worden de condities met elkaar vergeleken wat betreft het verschil tussen de 1e en de vervolgmetingen.

Samenwerking:

Promotor: prof. dr. A. de Keijser, PPO, RUG
Copromotor: dr. S. Colijn, GGZ Delftland
Dr. K. de Jong, Erasmus MC
Dr. A. Hafkenscheid, Sinaï Centrum
Drs. I.W. de Groot, Dimence Groep

In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
november 2014 tot maart 2024
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Afgerond
Informatie:
Bram Bovendeerd