Behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten en somatisch-symptoomstoornissen bij migranten

Abstract:

Aanleiding:
Een steeds groter aantal Nederlanders heeft een migratieachtergrond van buiten Europa. De behandeling van deze groep migranten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) binnen het Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen, verschilt in wezen niet van de behandeling van patiënten zonder een migratie-achtergrond. Wel is de klinische indruk dat deze behandeling veel minder vaak succesvol verloopt. Er is veel literatuur bekend over cultuursensitieve diagnostiek bij ALK, maar veel minder over aansluiting en effect van de huidige behandelrichtlijnen. Onze hypothese is dat het mogelijk is om de behandeling zo aan te passen dat er bij deze doelgroep betere behandelresultaten kunnen worden bereikt.

Doel:
nzicht krijgen in factoren die behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten hinderen of faciliteren bij eerste- en tweedegeneratie migranten van buiten Europa.

Vraagstelling:
1. Wat is er uit de wetenschappelijke literatuur bekend over de behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten bij eerste- en tweede-generatie migranten met een niet-Europese migratieachtergrond?
     a. Wat is er bekend over hinderende of faciliterende factoren bij behandeling in de eerste lijn?
     b. Wat is er bekend over hinderende of faciliterende bij behandeling in de tweede en derde lijn?
2. Wat zijn volgens ervaren behandelaren factoren die een succesvolle behandeling van aanhoudende lichamelijke klachten bij niet-Europese migranten hinderen of juist faciliteren?

 

 

 

 

 

 

Samenwerking:

Specialistisch Centrum SOLK & Somatisch-symptoomstoornissen

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding tot psychiater
Duur van het onderzoek:
mei 2021 tot september 2022
Onderzoekslijn:
Overig
Status:
Afgerond
Informatie:
Erik van Twillert