Cognitieve Gedrags-therapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressieklachten bij volwassenen met Autisme spectrum stoornissen

Abstract:

Recent onderzoek toont aan dat autisme spectrum stoornissen (ASS) bij 1% van de volwassen bevolking voorkomt. Bij naar schatting de helft van de volwassenen met ASS komen zo veel angst en depressieklachten voor dat het functioneren hierdoorernstig belemmerd wordt. Dit gaat gepaard met uitval op het werk, relatieproblemen, en sociaal isolement. Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar, maar voor volwassenen met ASS zijn deze nog nauwelijks onderzocht op effectiviteit. In 2010 zijn in Nederland twee nieuwe boeken verschenen waarin twee veelbelovende behandelprotocollen zijn beschreven voor een Cognitieve GedragsTherapie (CGT) en voor een Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) therapie voor volwassenen met ASS. Deze generieke therapieen blijken bij kinderen met ASS goed te werken om angst en depressieklachten te reduceren. Het is niet bekend of zij ook bij volwassenen met ASS een afname van angst en depressieklachten en een vermindering van de lijdensdruk kunnen bewerkstelligen. Het is noodzakelijk om dit systematisch te onderzoeken omdat de behandelmogelijkheden in de geestelijke gezondheidszorg onder druk staan en er grote behoefte is, bij clienten en bij professionals, om te weten hoe (kosten-)effectief deze behandelopties zijn. Het Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence wil de effectiviteit van CGT en MBSR voor volwassenen met ASS van september 2012 tot september 2014 onderzoeken om uitspraken te kunnen doen over welke methode geschikt is voor welke client en hoe beide methoden zich ten opzichte van elkaar verhouden. Eerste (preliminary) resultaten wezen uit dat beide methoden effectief zijn in het reduceren van angst en depressie. Dit werd gepresenteerd in een poster tijdens het European Psychiatric Congres in Munchen (2014).

Samenwerking:

Prof. dr. S. Bogels, UVA

Titel engels:
Cognitive behavioral therapy and mindfulness based stress reduction therapy for anxiety and depression in adults with autism spectrum disorders
In kader van:
Onderzoek Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen
Duur van het onderzoek:
januari 2013 tot januari 2014
Onderzoekslijn:
Informatie:
Bram Sizoo