Contentanalyse van signaleringsplannen bij patiënten met een psychotische stoornis. Een kwalitatief onderzoek naar signalen en acties die patiënten met een psychotische stoornis beschrijven in hun signaleringsplan.

Abstract:

Het inzetten van een signaleringsplan bij psychiatrische problematiek wordt in de dagelijkse praktijk veel toegepast in de hulpverlening voor patiënten met een psychotische stoornis binnen GGZ organisatie Dimence. Een signaleringsplan is een document dat patiënt en hulpverlener bij voorkeur samen opstellen, waarin staat beschreven in welke fasen de patiënt kan verkeren, en welke interventies kunnen worden toegepast om decompensatie te voorkomen.    

Hoewel er vanuit de literatuur een meerwaarde naar voren komt over het gebruik van signaleringsplannen ontbreekt er een eenduidige kijk op wat er in signaleringsplannen voor psychotische patiënten zou moeten staan.

De onderzoeker hoopt de inhoud van signaleringsplannen te exploreren en inzicht te verkrijgen in wat patiënten belangrijk vinden om te beschrijven. Deze informatie kan helpen de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener en self-managment te verbeteren. Daarnaast dient het als doel om een handreiking naar hulpverlening te bieden.

Onderzoeksvraag: Welke signalen en acties staan er signaleringsplannen van patiënten met en psychotische stoornis?

De onderzoeker wil middels een descriptief kwalitatief onderzoek en grounded therorie approach een contentanalyse uitvoeren gericht op bestaande signaleringsplannen. Behandelaren van drie ambulante teams psychotische stoornissen zullen worden benaderd met het verzoek om de laatste 3 opgestelde signaleringsplannen te verstrekken. Middels een gelegenheidssteekproef worden er 20 plannen geïncludeerd. Op systematische wijze zullen er sleutelaspecten geselecteerd worden vanuit het onderzoeksmateriaal en worden verwerken in een codeframe, waarbij gegevens uit te literatuur als basis dienen. Dit codeframe wil de onderzoeker bij de doelgroep terugleggen middels een focusgroep om betekenis te geven aan de gevonden gegevens en een kernconcept te ontwikkelen.

 

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ
Duur van het onderzoek:
januari 2020 tot juni 2020
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Ingeborg Huisman