De ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met de eerste vertaling van het meetinstrument bipolar self-efficacy scale.

Abstract:

In Australië hebben Smith et al. (2019) een self-efficacy meetinstrument ontwikkeld en gevalideerd, de Bipolar Self-efficacy Scale (BSES). Om de BSES in Nederland te kunnen gebruiken is er een proces gestart om een adequate Nederlandse vertaling beschikbaar te krijgen. Dit cross-cultural adaptatieproces volgt de richtlijn van Beaton et al. (2002). Dit proces is reeds in fase 5 waarin de voor-definitieve vertaling in de praktijk wordt getest. In de fase die hieraan vooraf ging is met de ontwikkelaar overleg geweest over welke concepten en bedoeling achter de items schuilen.

Aanleiding:
Het is onduidelijk of mensen met een bipolaire stoornis (BS) in de Nederlandse context hetzelfde concept en bedoeling ervaren achter de items en de antwoordmogelijkheden van de voor-definitieve Nederlandse versie van de Bipolar Self-Efficacy Scale (BSES).

Doel:
In mei 2024 is duidelijk of de interpretatie van de bedoeling achter de vragen van de BSES door patiënten met een BS in zorg bij de Dimence Groep overeenkomt met de oorspronkelijke bedoeling van de ontwikkelaar van de BPSES. In mei 2024 is duidelijk welke adaptaties de voor-definitieve BSES nodig heeft alvorens een uitgebreidere validatie studie gedaan kan worden. Hierna zal de BSES in de Nederlandse praktijk ingezet kunnen worden als ROM instrument.

Onderzoeksvraag:
Hoe interpreteren mensen met een BS in zorg bij de Dimence Groep de concepten en bedoeling achter de items van de voor-definitieve vertaling van de BSES? Hoe hebben ze het invullen van de BSES ervaren.

Methode:
Kwalitatief onderzoek middels semigestructureerde interviews en verwerking van de gegevens middels een thematische analyse.

Co-onderzoeker:
In kader van:
Opleiding Verpleegkundig Specialist GGZ
Duur van het onderzoek:
augustus 2023 tot mei 2024
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement
Status:
In aanvraag
Informatie:
Marloes Groothedde-Meerman