De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD)

Abstract:

Aanleiding:
Dit onderzoeksproject maakt deel uit van een promotietraject en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente, de VU en Dimence. De onderzoeken –en de daaraan gekoppelde interventies- die in het kader van het onderzoeksproject uitgevoerd worden dienen uiteindelijk bij te dragen aan het verbeteren van welbevinden en kwaliteit van leven voor de patiëntengroep die kampt met een bipolaire stoornis.

Achtergrond/probleemstelling:
Patiënten met een bipolaire stoornis wordt geadviseerd om symptoomgericht te monitoren om stemmingsdecompensaties tijdig te her- en onderkennen (zelfmanagementtaxatie). Patiënten vinden lastig om langdurig gemotiveerd blijven om te monitoren. Daarbij past de huidige standaard; de Life Chart methode (paper and pencil) niet meer met het huidige tijdperk waarbij online producten en diensten eerder regel dan uitzondering zijn geworden. Daarnaast kennen patiënten met een bipolaire stoornis, ondanks de brede consensus over de behandeling onvervulde zorgbehoeften vooral op het gebied van positief psychologisch functioneren.

Hypothesen:
1) Het gebruik van een app voor het monitoren van symptomen met persoonlijke feedback, eenvoudige registratie en regelmatige reminders leidt tot een grotere compliance aan de behandeling in de euthyme fase bij patiënten met een bipolaire stoornis.
2) Het gebruik van een app waarin het monitoren van symptomen met persoonlijke feedback, eenvoudige registratie en regelmatige reminders wordt gecombineerd met het aanbieden van positief psychologische interventies leidt tot een betere kwaliteit van leven en minder frequentie en mindere ernstige stemmingsdecompensaties bij patiënten met een bipolaire stoornis.

Doelstellingen:
1) Het ontwikkelen en toepassen van smartphone app die verschillende functionaliteiten kent, namelijk het bieden van:
a. Online monitoren van stemming/symptomen klachten (met gepersonaliseerde feedback)
b. welbevinden interventie(s) om veerkracht te vergroten.
2) Doel van deze app is: het verbeteren van de kwaliteit van leven, het verhogen van welbevinden en het vergroten van compliance, van patiënten met een bipolaire stoornis. Uiteindelijk kan de app een bijdrage leveren aan het verminderen van frequentie ernst en/of duur van stemmingsepisoden.

Vraagstelling
Ervaren patiënten met een bipolaire stoornis, met het toepassen monitoring en welbevinden interventies met gebruikmaking van mobile technologieën een hogere kwaliteit van leven en een hogere mate van welbevinden. En leidt dit tot een afname van stemmingsdecompensaties gemeten in frequentie ernst en/of duur.

Promotie begeleiding:
Prof, dr. E.T. Bolmeijer, Hoogleraar Mental Health promotion, Universiteit Twente, Enschede
Prof. dr. R.W. Kupka, Hoogleraar Bipolaire Stoornissen, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Dr. H.R. Trompetter, Universitair docent, Universiteit Twente, Enschede

 

Samenwerking:

Interne afdeling(en): SCBS bipolaire stoornissen
Externe partij(en): Universiteit Twente, Enschede, VU Medisch Centrum, Amsterdam

Promotoren:
Prof, dr. E.T. Bohlmeijer, Universiteit Twente 
Prof. dr. R.W. Kupka, VU Medisch Centrum Amsterdam 
Co promotor: Dr. H.R. Trompetter, Universiteit Twente

In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
april 2016 tot september 2023
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement, Gezondheidstechnologie
Status:
Afgerond
Informatie:
Bert Geerling