De verpleegkundig specialist: de invloed op de zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland

Abstract:

Aanleiding:
In West-Europa vormen zorguitgaven de grootste single item kostenpost van de collectieve uitgaven en zet deze in toenemende mate onder druk. Een oplossing voor dit probleem wordt gezocht in de vorm van taakherschikking. De omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de zorg zijn echter niet alleen belangrijke bepalende factoren voor de kosten van zorg, maar ook voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. De kwaliteit van zorg en de tevredenheid van patiënt met de verleende zorg worden voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van de zorgverleners (technische vaardigheden, ervaring, motivatie), de beschikbaarheid van middelen, en de kosten en (klinische) effectiviteit van de behandeling.

Doel:
Het doel van dit onderzoek is om de invloed van taakherschikking in de zorg, dat wil zeggen het herverdelen van taken tussen ‘nieuwe professionals’ (physician assistants en verpleegkundig specialist) en traditionele zorgprofessionals zoals arts-assistenten, medisch specialisten en verpleegkundigen, te evalueren. In het onderzoek wordt gekeken naar zowel de invloed van taakherschikking op de organisatie en kwaliteit van de zorg als naar de kosten-effectiviteit van taakherschikking.

Samenwerking:

Dhr. M. Kelder, iBMG
Mw. A. de Bont

In kader van:
Participatie extern onderzoek
Duur van het onderzoek:
maart 2013 tot augustus 2014
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Bart Geerling