DiVa: Dissociatie Validatie Vragenlijst

Abstract:

Dissociatieve klachten zijn transdiagnostisch en kenmerkend voor een breed scala aan psychische stoornissen, maar komen het meeste voor in de groep met dissociatieve stoornissen en posttraumatische stress stoornis (PTSS).  Individuen met ernstige dissociatie rapporteren vaak (vroegkinderlijk) trauma (Rafiq et al., 2018; Vonderlin et al., 2018), hebben een verhoogd risico op zelfdestructief gedrag en suïcidale ideatie (Rossi et al., 2018), en enkele studies laten zien dat dissociatie het behandelproces negatief kan beïnvloeden (Bae et al., 2016; Kleindienst et al., 2016).

Een gevalideerde Nederlandse versie van de Dissociation Tension Scale (DTS) zou ervoor zorgen dat clinici op een betrouwbare manier dissociatieve symptomen kunnen meten en door herhaaldelijk gebruik veranderingen in symptomen betrouwbaar in kaart brengen. Dit is tevens een belangrijke stap voor onderzoekers die dissociatieve symptomen willen meten. In de P3NL Kennisagenda staat de vraag “Wat is een effectieve behandeling voor dissociatieve klachten en/of dissociatieve stoornis?” in de top 10 van kennishiaten. Voor onderzoek hiernaar is het van cruciaal belang dat er een betrouwbare en gevalideerde Nederlandse versie is om dissociatieve symptomen (herhaaldelijk) te meten.

Onze werkgroep heeft zich het doel gesteld om de DTS te valideren in het Nederlands. De DTS is een 21-item zelfrapportage vragenlijst om dissociatieve symptomen in de afgelopen week te meten. De Nederlandstalige versie werd via vertaling en terugvertaling ontwikkeld in samenwerking met de originele auteurs, en werd gebruikt in onderzoek naar dissociatie, maar is dus nog niet gevalideerd (Huntjens, Rijkeboer & Arntz, 2019). De werkgroep is uitermate geschikt voor dit project, omdat het een samenwerkingsverband betreft van zowel onderzoekers op het gebied van psychotrauma als praktijkinstellingen die behandeling bieden aan patiënten met traumagerelateerde klachten. De vraag voor dit project is geïnitieerd vanuit de praktijk.

 

Samenwerking:

GGZ-Drenthe, GGZ Friesland, Psy-Zo, Rob Giel Onderzoekscentrum, RuG

Co-onderzoeker:
In kader van:
Samenwerking extern onderzoek RuG
Duur van het onderzoek:
mei 2022 tot december 2024
Onderzoekslijn:
Gepersonaliseerde zorg en Zelfmanagement
Status:
In uitvoering
Informatie:
Noortje van Vliet