Dubbele loyaliteit ervaren door verpleegkundigen in relatie tot de patiënt met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen, een fenomenologische studie

Abstract:

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door een patroon van terugkerende depressieve, manische, euthyme of gemengde episodes. Acute manie veroorzaakt duidelijke beperkingen in sociaal en werk functioneren. Het kan behoorlijk ontwrichtend zijn voor families en naastbetrokkenen. Om de manie en de verwachtte consequenties ervan te stoppen consulteren de naastbetrokken de verpleegkundige die bij de behandeling van de patiënt betrokken is. Naastbetrokkenen rapporten echter een gebrek aan professionele steun. Een van de verklaringen hiervoor is het fenomeen van dubbele loyaliteit die verpleegkundigen tegen komen.

Rationale: Verpleegkundigen moeten omgaan met de belangen van naast-betrokkenen, die mogelijk conflicteren met die van de patiënt en hun onverdeelde loyaliteit ten opzichte hun patiënt. Het is niet bekend hoe verpleegkundigen het fenomeen van dubbele loyaliteit in deze relatie ervaren en hoe ze hiermee omgaan.

Doelstelling: Het doel van deze studie is het exploreren van de essentie van de ervaringen van verpleegkundigen met het fenomeen dubbele loyaliteit in hun relaties met de patiënten met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkene.

Onderzoek ontwerp: Deze studie volgt de methode van een fenomenologische kwalitatief ontwerp.

Onderzoekspopulatie: De studie populatie van deze studie bestaat uit verpleegkundigen die werken in een ambulante setting en zijn gespecialiseerd in het werken met patiënten met een bipolaire stoornis.

Samenwerking:

Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen

Co-onderzoeker:
In kader van:
Studie Verplegingswetenschap
Duur van het onderzoek:
augustus 2012 tot oktober 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Titus Beentjes