e-IMR, een e-health aanvulling op de training Illnes Management & Recovery: een randomized controlled trial

Abstract:

Rationale:
E-health is binnen de ggz een beleidsspeerpunt om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Er is echter nog weinig evidentie voor de effectiviteit. E-health voor cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) is nog weinig onderzocht. E-IMR, een gemengde interventie van e-health en standaard IMR-training, is ontwikkeld om het herstelproces van de cliënt te bevorderen. 

Methode: In een vroege gerandomiseerde gecontroleerde studie zal e-IMR getest worden op potentiële effectiviteit, effect-size en toegevoegde waarde. De studie heeft een follow-up periode van twaalf maanden. De term ‘vroeg’ illustreert het exploratieve karakter van de studie. 

Doel: Het doel van de studie is het evalueren van het effect en de toegevoegde waarde van de e-health componenten. Studie populatie: wilsbekwame participanten met EPA die geïndiceerd zijn voor de IMR-training worden geïncludeerd in de e-IMR studie.

Deze promotie is afgerond, klik hier voor het proefschrift.

Samenwerking:

Promotor: dr. L. Schoonhoven, senior-onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
Copromotor: dr. B.G. van Gaal, senior-onderzoeker, Radboudumc, Nijmegen
Copromotor: dr. P.J.J. Goossens, senior onderzoeker, Dimence

Titel engels:
e-IMR, an e-supported Illness Management & Recovery Program for People with Severe Mental Illness: an early randomized controlled trial
In kader van:
Promotie
Duur van het onderzoek:
februari 2013 tot januari 2021
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Titus Beentjes