Ervaren last van naastbetrokkenen gedurende een manisch episode van een patiënt met een bipolaire stoornis, een pilot onderzoeksprotocol MAEBEL (MAnische Episode en BELasting van naastbetrokkenen)

Abstract:

Een manische episode kan duidelijke beperkingen in werk, of normale sociale activiteiten, of relaties met anderen veroorzaken en is geassocieerd met een slecht gezin functioneren. Correlaties bestaan tussen veranderen van de patiënts stemming en het niet begrijpen van de patiënts gedrag door de naast betrokkenen, zich terugtrekken uit sociaal contact door naast betrokkenen en hun gevoel van hulpeloosheid hopeloosheid. Het door mantelzorgers gerapporteerde tekort aan professionele support is sterk gerelateerd aan een lage algehele gezondheidstoestand. Rekrutering van een adequaat aantal mantelzorgers voor dit onderzoek kan laag zijn omdat de tijd dat patiënten in een manische episode verkeren relatief klein is en omdat mantelzorgers zich mogelijk te belast voelen en daardoor minder bereid om in onderzoek te participeren.

Rationale: Verpleegkundigen worden vaak geraadpleegd door naasten wanneer de patiënt manisch is. De intensiteit van de lijdensdruk van naast betrokkenen tijdens een manische episode is onbekend. Eveneens is onbekend welke professionele hulp en begeleiding naasten nodig hebben in deze periode.

Doelstelling: Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het vergaren van kennis waarmee een verpleegkundige interventie opgebouwd kan worden. Het eerste doel is het exploreren van de intensiteit van de lijdensdruk, correlaties met de mate van belasting van naastbetrokken ten tijde van de patiënt zijn/haar manische episode en andere stress/coping factoren. Het tweede doel is het onderzoeken van de haalbaarheid van het onderzoeksprotocol.

Onderzoek ontwerp: Deze pilot studie is een beschouwend onderzoek in meerdere centra met een dwarsdoorsnede ontwerp.

Studie populatie: De studie wordt verricht op naastbetrokkenen van patiënten met een bipolaire stoornis, huidige episode manisch.

Onderzoek parameters: De General Health Questionnaire (GHQ- 12) meet de parameter “lijdensdruk van naastbetrokkenen”.

Secundaire uitkomsten zijn de belasting van de naastbetrokkenen, attitude van de naast betrokkenen, coping stijlen, mate van expressed emotion, sociale steun, de behoefte aan professionele steun, en de weerstand van naastbetrokkenen tegen stigma.

Samenwerking:

Gesloten opname afdelingen van Mediant; Reinier van Arkel; ProPersona.

Co-onderzoeker:
In kader van:
Studie Verplegingswetenschap
Duur van het onderzoek:
mei 2012 tot november 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Titus Beentjes