Ervaringen met de ouder-baby interventie

Abstract:

Aanleiding:
Het onderzoek naar de ervaringen van de deelnemende ouders aan de ouder-baby interventie is geïnitieerd door Impluz. Momenteel is de erkenning van de ouder-baby interventie ouder dan 5 jaar en daarbij onder voorbehoud. Om de interventie voor de derde keer erkend te kunnen laten worden, is een procesevaluatie nodig. Vanuit de organisatie wordt er gekeken naar de ervaringen van de hulpverleners. De onderzoekers zullen zich hierbij focussen op de deelnemende ouders. 

Doel onderzoek:
Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de ervaringen van ouders met een baby mee hebben gedaan met de ouder-baby interventie. Dit wordt gedaan door middel van een evaluatieonderzoek. Aan het einde van dit onderzoek wordt er een conclusie getrokken uit de verschillende ervaringen van de ouders. Door middel van dit onderzoek wordt er op korte termijn een mogelijkheid gecreëerd om de ouder-baby interventie opnieuw beoordeeld te laten worden door de erkenningscommissie. Op lange termijn kan dit betekenen dat de ouder-baby interventie opnieuw erkend zal worden.  

Hoofdvraag :
Hoe ervaren ouders met psychische problemen met een baby de ouder-baby interventie? 

Deelvragen:
Theoretische deelvragen:
- Wat is het doel van de ouder-baby interventie? 
- Wat zegt de literatuur over de factoren die in algemeenheid van belang zijn om de tevredenheid over een hulpverlener bepalen? 
- Wat zegt de literatuur over de factoren die in algemeenheid van belang zijn om de algehele tevredenheid over een interventie te bepalen? 

Praktische deelvragen:
Op welke punten zijn de ouders tevreden? 
Wat heeft het opgeleverd? 
Op welke punten zijn de ouders ontevreden? 
Wat heeft het opgeleverd? 
Op welke punten zijn er verbeterpunten? 
 

Samenwerking:

Hoge school Saxion en Impluz

Co-onderzoeker:
In kader van:
Social Work
Duur van het onderzoek:
december 2022 tot februari 2023
Onderzoekslijn:
Preventie en levensloop
Status:
Afgerond
Informatie:
Karin van Doesum