Evaluatie van de psychometrische eigenschappen van de RAADS-R in een poliklinische volwassenen populatie

Abstract:

De RAADS-R is een instrument van 80 items dat gebruikt kan worden om autisme spectrum stoornissen (ASS) bij volwassenen te helpen diagnosticeren. Ritvo heeft de vragenlijst ontwikkeld bij het Child Study Center in Yale en recent de herziene versie getoetst bij 201 volwassenen met ASS en 578 controles. De psychometrische eigenschappen waren indrukwekkend: een sensitiviteit van 97%, een specificiteit van 100% en een testretest betrouwbaarheid van .987*(Ritvo et al, 2011). Wij verwachten dat de Nederlandse RAADS-R-NL ook in een niet-gediagnosticeerde poliklinische populatie goede psychometrische eigenschappen zal hebben, althans beter dan de nu gebruikte AQ-NL (Autisme Spectrum Quotient) (Baron Cohen 2008, Hoekstra 2010). Het doel is om een uitspraak te kunnen doen over de waarde van de RAADS-R-NL als diagnostisch instrument voor ASS bij volwassenen. Het uiteindelijke doel is om in een vroeg stadium van de diagnostiek op een betrouwbare manier een inschatting tekunnen maken over de aan- dan wel afwezigheid van ASS, zonder eerst de uitgebreide diagnostische procedure te hoeven doorlopen. Hiermee zal (a) de lengte van de wachtlijsten verminderen, (b) prioriteitstelling in de wachtlijst mogelijk worden en (c) de druk op gespecialiseerde behandelteams afnemen. Het betreft een cross-sectionele multi-center cohort studie. Er zullen zes specialistische centra voor autisme bij volwassenen in Nederland aan het onderzoek deelnemen. In ieder centrum wordt aan een sequentieel cohort van 50 voor ASS diagnostiek aangemelde poliklinische patienten twee vragenlijsten voorgelegd (de AQ-NL en de RAADS-R-NL), voordat de reguliere diagnostische procedure is gestart. De vragenlijsten werden ingevuld door 210 patienten en 63 controles. De eerste analyse wijst op eenĀ  voorspellende waarde van de drie vragenlijsten die minder is dan 68%. Dit is te weinig om een beslissing op te baseren of er wel of niet nader onderzoek moet worden ingesteld (preliminary results gepresenteerd tijdens European Psychiatric Association International Conference in Munchen (2014).

In kader van:
Centrum Ontwikkelingsstoornissen
Duur van het onderzoek:
januari 2012 tot januari 2014
Onderzoekslijn:
Informatie:
Bram Sizoo