Evaluatie van gebruikersprofiel, motivatie en gedrag bij een online psycho-educatie programma voor angst- en stemmingsstoornissen

Abstract:

Bij Dimence (Almelo) kunnen cliënten met een angst- of stemmingsstoornis kiezen voor een online of ‘face-to-face’ behandeling.
Als een cliënt voor een online behandeling kiest, krijgt hij eerst een online psycho-educatie programma met e-mailbegeleiding van een behandelaar. In augustus 2011 is een onderzoek gestart naar het gebruikersprofiel, motivatie en gedrag bij dit programma. Het gebruikersprofiel wordt vastgelegd middels sociaal demografische variabelen en het niveau van psychische klachten aan het begin van de therapie om te bepalen welke cliënten wel of niet kiezen voor online therapie. Ook wordt de gebruikersmotivatie vooraf geëvalueerd door de cliënten te vragen wat ze verwachten van het online programma, achteraf wordt gebruikerstevredenheid gemeten. Tenslotte wordt het gebruikersgedrag gemeten door de doorlooptijd van het programma per cliënt te registreren alsmede de frequentie van het gebruik van de verschillende functionaliteiten (bijvoorbeeld e-mail, dagboek). De resultaten van het onderzoek geven zicht op voor wie online behandeling het meest geschikt is en waarom. De eerste uitkomsten hiervan zullen worden gepresenteerd. Daarnaast zullen de bevindingen vanuit kwalitatief vooronderzoek worden gepresenteerd. Daarbij is gekeken naar de ervaren gebruikersvriendelijkheid en redenen voor cliënten om online behandeling te vervolgen of te stoppen alsmede de evaluatie van het programma en het implementatieproces door hulpverleners.

Samenwerking:

Universiteit Twente

Titel engels:
Evaluation of the user profile, motivation and behaviour within an online psycho-education programme aimed at patients with anxiety- and mooddisorders
In kader van:
Samenwerkingsverband Dimence en Universiteit Twente
Duur van het onderzoek:
januari 2012 tot december 2012
Onderzoekslijn:
Informatie:
Lieke Christenhusz