Goed leven met een psychische aandoening

Abstract:

Bij een mentale instelling worden verschillende soorten behandelingen aangeboden die zich vooral richten op hoe de cliënt het beste kan omgaan met de bestaande klachten. Daarnaast is het ook belangrijk dat de cliënt wordt geholpen met hoe kan worden omgegaan met het mentale welzijn en persoonlijk herstel. Een veelbelovende behandeling is ontwikkeld door de Universiteit Twente, genaamd: Goed leven met een psychische aandoening. Deze behandeling richt zich op het mentaal welbevinden, persoonlijk herstel en leren omgaan met hoe bestaande klachten een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor mensen met een blijvende psychische aandoening.

Het doel van het huidige onderzoek is om de behandelingen te evalueren binnen Dimence. Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van drie vragen:
- Hoe beoordelen cliënten deze nieuwe behandeling en hoe tevreden zijn zij hiermee?
- Wat is de betekenis van de behandeling voor het persoonlijke leven en het omgaan met psychische klachten?
- Zorgt de nieuwe behandeling voor een toename van mentaal welzijn, persoonlijk herstel en een afname van klachten?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van acht wekelijkse behandelingen, waarin elke week op een ander onderwerp wordt gefocust. Daarnaast krijgt de deelnemer in totaal drie vragenlijsten, om kwantitatief te kunnen meten of er verschillen zijn bij de cliënt voor en na de behandelingen. Als laatste zullen een aantal interviews worden afgenomen met deelnemers, om concrete verbeteringen voor de behandeling te krijgen.

Samenwerking:

Universiteit Twente

In kader van:
Pilot onderzoek bij implementatie cursus
Duur van het onderzoek:
maart 2022 tot september 2022
Onderzoekslijn:
Positieve gezondheid
Status:
Afgerond
Informatie:
Jannis Kraiss