Haalbaarheidsonderzoek VerlofHulp 2.0

Abstract:

Er komt een moment in de behandeling van forensisch psychiatrisch patiënten dat ze met (onbegeleid) verlof mogen. Om patiënten te ondersteunen met hun verlofdoelen tijdens hun verloven is in samenwerking met GGZ Noord-Holland Noord en Minddistrict de VerlofHulp app ontwikkeld als call van KFZ. Na een kleine pilot in 2017 is de app aangepast naar versie 2.0. Het doel van dit onderzoek in opdracht van KFZ is om middels een pilot bij verschillende organisaties de Verlofhulp 2.0 te evalueren op patiënt-, behandelaar- en organisatieniveau, indien noodzakelijk te optimaliseren en bredere implementatie voor te bereiden. De focus ligt op usability en feasibility.

Alvorens gestart wordt met de pilot, wordt de app inhoudelijk en technisch geupdatet en getest middels usability testing met eindgebruikers (patiënten). Tijdens deze usability tests wordt inzicht verkregen in de values (waarden) van patiënten m.b.t. de meerwaarde van de app. Aan de pilot zullen ongeveeer 5 instellingen meedoen (FPA De Boog, Trajectum SGLVG+, FBW/Forence, FVA Novadic-Kentron en een FPC), waarvan 10-20 patiënten en behandelaren per instelling. Zij krijgen eerst een training over de app.
Tijdens de pilot wordt tweemaal een evaluatie gedaan: na 1 maand gebruik en na 6 maanden gebruik van de app. Deze evaluatie vindt plaats in de vorm van digitale vragenlijsten. Aan het eind van de pilot worden focusgroepen gehouden met patiënten, behandelaren en stakeholders op management- en organisatieniveau om het gebruik van de app te evalueren.
Ter voorbereiding van landelijke implementatie wordt een implementatiemonitor en -handleiding ontwikkeld. 

Samenwerking:

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ)
Minddistrict
Trajectum, Rekken. 
Novadic-Kentron, Vught
De Boog Warnsveld

Co-onderzoeker:
In kader van:
Kwaliteit Forensische zorg
Duur van het onderzoek:
november 2020 tot augustus 2022
Onderzoekslijn:
Gezondheidstechnologie
Status:
Afgerond
Informatie:
Tahnee Heirbaut