Klinische validiteit van online vragenlijsten vergeleken met face-to-face diagnostiek bij patienten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Abstract:

Aanleiding:
Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij na adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klachten voldoende verklaart. Ze zijn zeer veelvoorkomend in de geneeskunde. In de huidige huisartsen richtlijn wordt bij patiënten met SOLK geadviseerd de persoonlijke in stand houdende factoren van hun klachten in kaart te brengen. Het e-health zelfmanagement systeem Grip op klachten wordt ontwikkeld om te ondersteunen in de diagnostiek, monitoring en behandeling van SOLK.

Doel: 
Het doel is om te onderzoeken of online zelfrapportage vragenlijsten in het Grip op klachten systeem, die beogen in stand houdende factoren van SOLK te meten, overeenkomen met het klinische oordeel van een psycholoog tijdens een face-to-face intake. 

Methode:
Er worden landelijk tientallen psychologen gerecruteerd van verschillende instellingen, waaronder de psychologen van Dimence op de SOLK-poli. Nieuwe patiënten met SOLK worden gevraagd na de face-to-face intake de online vragenlijsten in te vullen over in stand houdende factoren in 23 domeinen (zoals somatische fixatie, vermijdingsgedrag en moeite hebben met hulp vragen). De psychologen vullen ook een vragenlijst in met hun oordeel over de in stand houdende factoren van die patiënt. Vervolgens wordt er gekeken of deze uitslagen met elkaar overeenkomen. 

Samenwerking:

UMCG, Radboud Universiteit Nijmegen, Tilburg University, Universiteit Leiden.
Supervisie vanuit DimenceGroep: Dr. Lineke Tak

In kader van:
Onderzoeksstudente Rijksuniversiteit Groningen
Duur van het onderzoek:
mei 2016 tot december 2017
Onderzoekslijn:
Status:
Afgerond
Informatie:
Ilse Rietberg